Wywłasz-
czenie

olej, płótno, 123 x 178 cm

Lwowska Galeria Obrazów