Wnętrze bawialni barona Edwarda Rastawieckiego
w pałacu w Dołhobyczowie

ok. 1838
olej, płótno, 53 x 67 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań

zaginiony 1941