Pierrot

ok. 1922
olej, p³ótno, 115 x 76 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie