Kompozycja

1922
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie