Pejza┐ nocny

ok. 1901-1902               olej, p│ˇtno        60 x 96 cm               Muzeum Literatury w Warszawie