Fa³sz kobiety
Maryla Grossmanowa i autoportret

1927          olej, p³ótno                Muzeum Narodowe w Warszawie