R±banie lasu
Walka

1921-1922

Muzeum Sztuki w Łodzi