Scena w barze

olej, p³ótno, 60 x 73 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie