Macha-
beusze

1844
olej, p³ótno, 262 x 371 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie