Portret dziewczynki z kwiatami

Olej, p³ótno, 87 x 62,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie