M³yn

 
 

ok. 1912
olej, p³ótno, 80 x 100 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie