Portret Kazimierza Bartoszewicza

1876
olej, płótno

Muzeum Sztuki w Łodzi