Portret Ludwika Serwina

ok. 1925
olej, płótno

Muzeum Narodowe, Kraków