Ch³opcy z koszem i owocami

olej, p³ótno, 100 x 73 cm