Portret kobiety z dzieckiem. Matka z dzieckiem

olej, p│ˇtno, 122 x 106 cm
Lwowska Galeria Obrazˇw