Japonka


1908
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie