Sen stygijski Psyche

ok. 1690                 fresk na sklepieniu galerii północnej w pałacu w Wilanowie