Bitwa wojska kościusz-
kowskiego
z rosyjskim o przeprawę na rzece


1802