Scena batalisty-
czna

przed 1802
olej, p³ótno, 65 x 92 cm

Muzeum Narodowe w Krakowie