Dzieje Krzyża Świętego

1904-1924

witraż w kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu w Krakowie