Sejm bociani

ok. 1874
olej, p³ótno

Muzeum Narodowe w Krakowie