Wnętrze pracowni

1883                  olej, płótno                 Muzeum Narodowe w Warszawie