Aleja parkowa

1886                        Muzeum Narodowe w Warszawie