Portret kobiety

olej, płótno, 64 x 62 cm

ostatni właściciel: Muzeum Miejskie, Bydgoszcz

zaginiony 1945