Portret Ludwika Górskiego

1906
olej, płótno

ostatni właściciel: Towarzystwo Kredytowe, Warszawa