Nauczanie Najświętszej Marii Panny

przed 1668
olej na płótnie

kościół Wizytek w Warszawie