W szynku

ok. 1870
olej, karton, 39,5 x 50 cm

Lwowska Galeria Obrazˇw