Scena batalistyczna

olej, p³ótno, 107 x 137 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie