Scena batalistyczna zdobywanie Sandomierza

olej, p³ótno na dykcie, 121 x 140 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie