Krajobraz z domkiem

olej, p³ótno, 60 x 72 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie