Pani z papierosem

1927
olej, p³ótno, 85 x 69 cm
Muzeum Narodowe we Wroc³awiu