Białe kobiety


olej, płótno, 116 x 89 cm

Muzeum Narodowe w Warszawie