Wyjazd
Spotkanie w parku

1872
olej, płótno, 32 x 56 cm

ostatni właściciel: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Warszawa

zaginiony 1939-1945