Konna kawalkada w brzezince


1870/71
olej, p³ótno
65,5 x 117 cm