Wymarsz powstańców ze wsi

 ok. 1867            akwarela na tekturze            Muzeum Narodowe w Warszawie