Patrol powstańczy przy ognisku

1872              olej, płótno                      Muzeum Narodowe w Poznaniu