Powrót z polowania

1872             olej, p³ótno          Muzeum Narodowe w Warszawie