Zielone Świątki

1840
olej, płótno, 400 x 200 cm

ostatni właściciel: katedra św. Jana, Warszawa

zniszczony 1944