Polowanie

olej, płótno, 66 x 124 cm

ostatni właściciel: Muzeum Śląskie, Katowice

zaginiony 1939-1945