Bibliografia:

 

Tadeusz Dobrowolski
Malarstwo polskie
Wroc³aw 1989

Anna Toczyńska
Malarstwo Rze¼ba
20 pa¼dziernika 1996
Katalog Domu Aukcyjnego AGRA-ART
Warszawa

Jaworska W., Morawińska A., £awniczakowa A., Brus-Malinowska
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków
Warszawa 1992

Wies³aw Juszczak, Maria Liczbińska
Malarstwo Polskie - Modernizm
Warszawa 1977