Portret Adama Ważyka

1932
olej, płótno, 86 x 80,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie