Mechanofaktura Blanc-Rouge-Noire

1924
gwasz, papier, 98 x 81 cm
Muzeum Sztuki w Łodzi