Portret Stanisława Augusta z "klepsydrą"

1793
olej, płótno, 111,5 x 85,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie